Wednesday, 31 January 2018

100 PERINTAH ALLAH DALAM QURAN TENTANG AKHLAK KEHIDUPAN MANUSIA SEHARI-HARI

  No comments
*1. Jangan berkata kasar* (QS 3 – Ali Imran : 159)
*2. Tahanlah marah*(QS 3 – Ali Imran : 134)
*3. Berbaiklah kepada orang lain* (QS 4 – An Nisaa’ : 36)
*4. Jangan sombong dan bongkak*(QS 7 – Al A’raaf : 13)
*5. Maafkanlah kesalahan orang lain* (QS 7 – Al A’raaf : 199)
*6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan* (QS 20 – Thaahaa : 44)
*7. Rendahkanlah suaramu* (QS 31 - Luqman : 19)
*8. Jangan mengejek orang lain* (QS 49 – Al Hujuraat : 11)
*9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapa)* (QS 17 – Al Israa’ : 23)
*10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapa)* (QS 17 – Al Israa’ : 23)
*11. Jangan memasuki bilik peribadi ibu bapa tanpa izin* (QS 24 – An Nuur : 58)
*12. Catatlah hutang-hutangmu* (QS 2 – Al Baqarah : 282)
*13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta* (QS 2 – Al Baqarah : 170)
*14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan* (QS 2 – Al Baqarah : 280)
*15. Jangan makan riba’/membungakan wang* (QS 2 – Al Baqarah : l
*16. Jangan melakukan rasuah)* (QS 2 – Al Baqarah : 188)
*17. Jangan ingkar atau melanggar janji* (QS 2 – Al Baqarah : 177)
*18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu* (QS 2 – Al Baqarah : 283)
*19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan* (QS 2 – Al Baqarah : 42)
*20. Berlakulah adil terhadap semua orang* (QS 4 – An Nisaa’ : 58)
*21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas* (QS 4 – An Nisaa’ : 135)
*22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga* (QS 4 – An Nisaa’ : 7)
*23. Wanita memiliki hak waris* (QS 4 – An Nisaa’ : 7)
*24. Jangan memakan harta anak yatim* (QS 4 – An Nisaa’ : 10)
*25. Lindungi anak yatim* (QS 2 – Al Baqarah : 220)
*26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya* (QS 4 – An Nisaa’ : 29)
*27. Damaikanlah orang yang berselisih* (QS 49 – Al Hujuraat : 9)
*28. Hindari perasangka buruk* (QS 49 – Al Hujuraat : 12)
*29. Jangan memfitnah orang* (QS 2 – Al Baqarah : 283)
*30. Jangan memfitnah orang* (QS 49 – Al Hujuraat : 12)
*31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial* (QS 57 – Al Hadid : 7)
*32. Biasakan memberi makan orang miskin* (QS 107 – Al Maa’uun : 3)
*33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah* (QS 2 – Al Baqarah : 273)
*34. Jangan menghabiskan wang untuk bermegah-megah* (QS 17 – Al Israa’ : 29)
*35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu* (QS 2 – Al Baqarah : 264)
*36. Hormatilah tetamu anda* (QS 51 – Adz Dzaariyaat : 26)
*37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri* (QS 2 – Al Baqarah : 44)
*38. Jangan berbuat kerosakan di muka bumi* (QS 2 – Al Baqarah : 60)
*39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid* (QS 2 – Al Baqarah : 114)
*40. Perangilah mereka yang memerangi mu* (QS 2 – Al Baqarah : 190)
*41. Jagalah etika perang* (QS 2 – Al Baqarah : 191)
*42. Jangan lari dari peperangan* (QS 8 – Al Anfaal : 15)
*43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)* (QS 2 – Al Baqarah : 256)
*44. Berimanlah kepada para Nabi* (QS 2 – Al Baqarah : 285)
*45. Jangan melakukan hubungan jenis di saat haid* (QS 2 – Al Baqarah : 222)
*46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh* (QS 2 – Al Baqarah : 233)
*47. Jauhilah hubungan jenis di luar nikah* (QS 17 – Al Israa’ : 32)
*48. Pilihlah pemimpin dari meritnya. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya* (QS 2 – Al Baqarah : 247)
*49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya* (QS 2 – Al Baqarah : 286)
*50. Jangan mahu dipecah belah* (QS 3 – Ali Imran : 103)
*51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini* (QS 3 – Ali Imran 3 :191)
*52. Lelaki mahupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya* (QS 3 – Ali Imran : 195)
*53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu* (QS 4 – An Nisaa’ : 23)
*54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki* (QS 4 – An Nisaa’ : 34)
*55. Jangan kedekut* (QS 4 – An Nisaa’ : 37)
*56. Jangan iri hati* (QS 4 – An Nisaa’ : 54)
*57. Jangan saling membunuh* (QS 4 – An Nisaa’ : 92)
*58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan* (QS 4 – An Nisaa’ : 105)
*59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan* (QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*60. Bekerja samalah dalam kebenaran* (QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*61. Majoriti bukanlah merupakan kriteria kebenaran* (QS 6 – Al An’aam : 116)
*62. Berlaku adil* (QS 5 – Al Maa-idah:8)
*63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan* (QS 5 – Al Maa-idah : 38)
*64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum* (QS 5 – Al Maa-idah : 63)
*65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi* (QS 5 – Al Maa-idah : 3)
*66. Hindari minum racun dan alkohol* (QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*67. Jangan berjudi* (QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain* (QS 6 – Al An’aam : 108)
*69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu* (QS 6 – Al An’aam : 152)
*70. Makan dan minumlah secukupnya* (QS 7 – Al A’raaf : 31)
*71. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat solat* (QS 7 – Al A’raaf : 31)
*72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan* (QS 9 – At Taubah:6)
*73. Jagalah kemurnian* (QS 9 – At Taubah : 108)
*74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah* (QS 12 – Yusuf : 87)
*75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kezahilan* (QS 16 – An Nahl : 119)
*76. Berserulah/ajaklah  kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana* (QS 16 – An Nahl : 125)
*77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain* (QS 17 – Al Israa’ : 15)
*78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan* (QS 17 – Al Israa’ : 31)
*79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya* (QS 17 – Al Israa’ : 36)
*80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat* (QS 23 – Al Mu’minuun : 3)
*81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah* (QS 24 – An Nuur : 27)
*82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah* (QS 24 – An Nuur : 55)
*83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati* (QS 25 – Al Furqaan : 63)
*84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan* (QS 28 – Al Qashash : 77)
*85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah* (QS 28 – Al Qashash:88)
*86. Jangan terlibat dalam homosexual* (QS 29 – Al ‘Ankabuut : 29)
*87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar* (QS 31 - Luqman : 17)
*88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong* (QS 31 - Luqman : 18)
*89. Wanita dilarang mempamerkan diri* (QS 33 – Al Ahzab : 33)
*90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita* (QS 39 – Az Zumar : 53)
*91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah* (QS 39 – Az Zumar : 53)
*92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan* (QS 41 – Fushshilat : 34)
*93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah* (QS 42 – Asy Syuura : 38)
*94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa* (QS 49 – Al Hujuraat : 13)
*95. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)* (QS 57 – Al Hadid : 27)
*96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu* (QS 58 – Al Mujaadilah : 11)
*97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil* (QS 60 - Al Mumtahanah : 8)
*98. Hindari diri dari sifat kikir* (QS 64 – At Taghaabun : 16)
*99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS 73 – Al Muzzammil : 20)
*100. Jangan mengherdik orang yang meminta-minta* (QS 93 – Adh Dhuhaa : 10)
*Shadaqallahul adzim, Maha Benar ALLAH SWT dengan segala FirmanNya...*
*ALLAHU AKBAR. wabiALLAH Attaufiiq*

No comments :

Post a Comment